There is no recent event

Hoe word ik vriend?

Vriend worden zal later direct via onze website kunnen maar zal voor nu nog gaan door middel van een mailbericht naar: info@vriendenvandemaartenskerk.nl

Word nu vriend!

Het laatste nieuws


Stichting Vrienden van de Maartenskerk

De Maartenskerk aan het Kerkplein in Doorn is een beeldbepalend Rijksmonument in Doorn in het hart van de provincie Utrecht. Vandaag de dag is de Maartenskerk, naast het huis van de Maartenskerkgemeente, een unieke locatie voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals concerten, exposities, lezingen en andere culturele activiteiten.

De stichting heeft als doel de noodzakelijke financiële middelen bijeen te brengen voor onderhoud van het kerkgebouw. Hierdoor blijft de toekomst van de Maartenskerk, een historisch en cultureel waardevol Rijksmonument, tot in lengte van jaren gewaarborgd.

Een tweede belangrijk doel is het organiseren van culturele activiteiten in het kerkgebouw, waardoor de Maartenskerk een nog bredere functie krijgt in de Doornse gemeenschap.

De stichting staat los van de Protestantse Gemeente. Er zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van de kerk en over de besteding van middelen. Met uw hulp kunnen wij de noodzakelijk financiële middelen bijeenbrengen om de prachtige Maartenskerk als monument te behouden.

Word vriend of donateur!
U kunt de stichting op vele manieren steunen.

Voor € 50,- per jaar bent u al vriend.

U kunt een unieke Torenkaars kopen. deze is gemaakt door mensen van Bartimeus. De opbrengst zal zowel ten goede komen aan onze stichting als aan Bartimeus.

Ook kunt u eenmalig doneren.

  • Aantal vrienden & donateurs: 137
  • Doel voor 2019: 63 vrienden

Op 2 oktober 2018 hebben een aantal personen in Doorn de ‘stichting Vrienden van de Maartenskerk’ opgericht.
U kunt het beleidsplan lezen wat door het bestuur is opgesteld ter oprichting.

De stichting heeft de ANBI status.

Bestuur Stichting
J. Lagendijk, voorzitter
J. A. Sinoo, vicevoorzitter
P. Kalk, penningmeester
E. Bol, secretaris
R. van Veldhuizen, lid
Anne-Marie Masselink, programmering
L. H. van Meurs, Communicatie en PR
Comité van Aanbeveling
G. F. Naafs
A. van Beuningen
G. J. Kramer
Jac. G. van Oord
K. Jansma

Ieder jaar – binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar – zal de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting worden gepubliceerd op deze website. Conform de statuten van de stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Dagblad de Kaap in Doorn maakte een mooi artikel over de stichting.

Aktie voor de Maartenskerk (klik op de link voor het artikel)