Hoe word ik vriend?

U kunt Vriend worden door een bericht naar ons te sturen met uw naam, adresgegevens en het jaarlijkse bedrag waarmee u ons wilt steunen : info@vriendenvandemaartenskerk.nl.
Eenmalig doneren kan uiteraard ook. Dat kan direct via een online betaling op onze website.

Word nu vriend of donateur!

Het laatste nieuws


Stichting Vrienden van de Maartenskerk

De Maartenskerk aan het Kerkplein in Doorn is een beeldbepalend Rijksmonument in Doorn in het hart van de provincie Utrecht. Vandaag de dag is de Maartenskerk, naast het huis van de Maartenskerkgemeente, een unieke locatie voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals concerten, exposities, lezingen en andere culturele activiteiten.

De stichting heeft als doel de noodzakelijke financiële middelen bijeen te brengen voor onderhoud van het kerkgebouw. Hierdoor blijft de toekomst van de Maartenskerk, een historisch en cultureel waardevol Rijksmonument, tot in lengte van jaren gewaarborgd.

Een tweede belangrijk doel is het organiseren van culturele activiteiten in het kerkgebouw, waardoor de Maartenskerk een nog bredere functie krijgt in de Doornse gemeenschap.

De stichting staat los van de Protestantse Gemeente. Er zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van de kerk en over de besteding van middelen. Met uw hulp kunnen wij de noodzakelijk financiële middelen bijeenbrengen om de prachtige Maartenskerk als monument te behouden.

Word vriend of donateur!
U kunt de stichting steunen. Voor € 50,- per jaar bent u al vriend. Ook kunt u eenmalig doneren.

De stichting

De stichting “Vrienden van de Maartenskerk” is in 2018 opgericht door mensen die de Maartenskerk als monument belangrijk vinden. Zij vinden dat dit eeuwenoude kerkgebouw tot in lengte van jaren moet blijven bestaan en in goede conditie gehouden moet worden. De komende jaren moet veel aan het exterieur van de kerk gedaan worden, waaronder nieuwe dakgoten.

Daarvoor is geld nodig, veel geld, en dat kan niet alleen door de kerkgemeenschap bijeen worden gebracht.

Daarom probeert de stichting ook mensen bij de kerk te betrekken die niet vanuit een specifiek kerkelijke achtergrond willen bijdragen aan het instandhouden van dit beeldbepalende monument.

U kunt het Beleidsplan 2022-2025 lezen dat door het bestuur is opgesteld.

Culturele ANBI

De Stichting is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI). Dit houdt in dat wij als Stichting geen belasting hoeven af te dragen en dat u uw bijdrage als aftrekpost voor de belasting kunt opvoeren.  Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bestuur
Bestuur Stichting
J. Lagendijk, voorzitter
J. A. Sinoo, vicevoorzitter
P. Kalk, penningmeester
E. Bol, secretaris
Anne-Marie Masselink, programmering
Comité van Aanbeveling
G. F. Naafs
A. van Beuningen
G. J. Kramer
Jac. G. van Oord
K. Jansma

Ieder jaar – binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar – zal de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting worden gepubliceerd op deze website. Conform de statuten van de stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteitenverslag 2021

In het Jaarverslag 2021 kunt u nalezen welke activiteiten de Stichting heeft georganiseerd in 2021.

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 – resultatenrekening en balans

In de media

Regelmatig verschijnen er in lokale en regionale media mooie artikelen over de stichting (klik op de link voor het artikel)

Celliste Harriet Krijgh geeft concert in Maartenskerk

Zomerconcerten terug in de Maartenskerk

Aktie voor de Maartenskerk

Concert Peter Beets

Torenkaars Maartenskerk als kunstwerk

Eerst grote donatie voor Maartenskerk