Op zes zaterdagmiddagen van 16.00 – 17.00 uur. Startend op zaterdag 24 juli met Arjan Veen op orgel en piana en Rosanne van Bers, fluit.

Centraal in deze concertreeks staat het orgel, dat in 1873 is gemaakt door Christian Gottlieb Friedrich Witte, en in feite een zusje is van het orgel in de Domkerk in Utrecht. Vanwege de prachtige akoestiek in de Maartenskerk komen de klanken heel goed tot hun recht.

Naast orgelmuziek is er op de verschillende zaterdagen ook piano- en blokfluitmuziek en zang te horen.

De toegang is gratis. Aan de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

De actuele Coronaregels worden gevolgd. Dit betekent dat de kerkopstelling zodanig is dat 1,5 meter onderlinge afstand kan worden gerealiseerd. Bij binnenkomst beantwoordt u een aantal gezondheidsvragen en noteert u uw naam en contactgegevens. Vanzelfsprekend blijft u thuis als u coronagerelateerde klachten heeft.