13Jun'19

Veel mensen hebben het gevoel dat we in een tijd van ingrijpende veranderingen leven. Ook mensen die onze geschiedenis goed kennen zijn er niet gerust op. Historicus en publicist Arend Jan Boekestijn stelde in het radioprogramma “Dit is de Dag” dat een toenemend aantal historici van mening is dat de bestaande wereldorde op z’n laatste benen loopt. Arend Jan Boekestijn woont sinds kort in Doorn. De Stichting Vrienden van de Maartenskerk heeft hem bereid gevonden een lezing te geven op 13 juni.

De lezing

Arend Jan Boekestijn gaat in zijn lezing ‘The perfect storm – is Europa te redden?’ op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die volgens hem de naoorlogse wereldorde ondermijnen en het voortbestaan van het Europees Project bedreigen. Doemdenkers, optimisten, nieuwsgierigen, iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen en aan de discussie mee te doen.

Kosten

De toegangsprijs is € 10. Vrienden van de Stichting krijgen korting en betalen € 7,50. De opbrengst van de avond is bestemd voor het onderhouden van de monumentale Maartenskerk. U kunt op de avond zelf in de Koningshof uw entreegeld betalen.

Vanaf 19.30 bent u welkom. De lezing begint om 20.00 uur in de Maartenskerk.

Laat een reactie achter